C++ Java Unity
Java Reference
Vec4I Class Reference

Detailed Description

4D vector of integer numbers.

Public Member Functions

boolean equals (Object obj)
 
 Vec4I ()
 
 Vec4I (int[] v)
 
void setData (int[] value)
 
int[] getData ()
 

Constructor & Destructor Documentation

Vec4I ( )
Vec4I ( int[]  v)

Member Function Documentation

boolean equals ( Object  obj)
void setData ( int[]  value)
int [] getData ( )